Lounger L

Diverse verankeringsmogelijkheden

Voor een veilig gebruik van de Lounger dient deze goed verankerd te worden aan de ondergrond. Hiervoor zijn verschillende verankeringsmogelijkheden voorzien voor zowel harde als zachte ondergrond. De Lounger wordt in principe alleen verankerd op de vier voeten van de structuur. Indien gewenst kunnen ook tussenliggende ankerpunten worden aangebracht de wanden extra te ondersteunen.

Verankering met grondpennen
Deze methode is ideaal voor installatie op zachte ondergronden. De grondpennen kunnen handmatig met een zware hamer of machinaal worden aangebracht. Middels een optioneel hulpstuk kunnen de pennen eenvoudig uitgetrokken worden.

Verankering met schroefverbindingen
Hierbij worden de voeten van de structuur vastgezet op een harde ondergrond middels betonschroeven, keilbouten of speciale pluggen. Deze verankeringsmethode is ideaal voor installatie op harde ondergronden waarin geboord mag worden. 

Verankering met ballast
In situaties waarbij het niet is toegestaan een verankering aan te brengen in de ondergrond kan de verankering gerealiseerd worden middels ballast. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van ballastplaten waaraan de voeten van de Lounger gemonteerd worden en waarop ballastelementen geplaatst kunnen worden.

Verankering op een podium
Als de Lounger wordt toegepast als podiumoverkapping of als onderdeel van een VIP-deck dan kan het podium gebruikt worden als verankering. Door middel van een optioneel montagestuk kunnen de voeten van de Lounger aan het podium bevestigd worden.

Creator of innovative Structures